ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Πέμπτη, 25/10/2018   -   Γενικά
Ανακήρυξη Υποψηφίων ΕΤΕΠ για τη θέση εκπρόσωπου στη Συνέλευση του ΤΜΗΥΠ

Η ανακοίνωση αφορά την ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών του Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής το χρονικό διάστημα 1-12-2018 έως 30-11-2019. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί την Τετάρτη, 31-10-2018, κατά τις ώρες 11:00-12:00 στην Αίθουσα Σεμιναρίων, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής.

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!