ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Τρίτη, 10/07/2018   -   Φοιτητών
Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Χειμερινού Εξαμήνου 2018-2019

Διπλωματικές Εργασίες εκπονούν οι φοιτητές που έχουν μεταβεί στο πενταετές πρόγραμμα σπουδών Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής και βρίσκονται στο 10ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο φοίτησης.

Tον κατάλογο των προσφερόμενων Διπλωματικών Εργασιών για το Χειμερινό Εξάμηνο 2018-2019 μπορείτε να τον βρείτε εδώ ή στο αρχείο που ακολουθεί.
©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!