ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Τετάρτη, 20/06/2018   -   Γενικά
Διάκριση του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής σε διεθνή αξιολόγηση

Τα Τμήματα Μαθηματικών και Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κατατάσσονται στην 1η θέση μεταξύ των αντίστοιχων Τμημάτων (Μαθηματικών και Πληροφορικής) των Ελληνικών Πανεπιστημίων, σύμφωνα με την αξιολόγηση του Πανεπιστημίου Leiden της Ολλανδίας (δείκτες αναγνωρισιμότητας εργασιών με κανονικοποίηση ως προς το μέγεθος της ερευνητικής μονάδας).

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!