ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Δευτέρα, 11/06/2018   -   Γενικά
Περιγράμματα Μαθημάτων 2017-2018

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε τα περιγράμματα των υποχρεωτικών μαθημάτων, των μαθημάτων επιλογής του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Προπτυχιακά Μαθήματα

Περιγράμματα Υποχρεωτικών Μαθημάτων (Ελληνική Έκδοση)
Περιγράμματα Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικών Μαθημάτων (Ελληνική Έκδοση)

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!