ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Τετάρτη, 06/06/2018   -   Ομιλίες
Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο:"Multimodal Processing and Learning with Applications in Audio-Visual Perception and Understanding", Prof. Petros Maragos

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης των σεμιναρίων του τμήματος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13/6/2018 και ώρα 12:00 στην αίθουσα Σεμιναρίων του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, ομιλία με τίτλο "Multimodal Processing and Learning with Applications in Audio-Visual Perception and Understanding". Ομιλητής θα είναι ο Prof. Petros Maragos, School of E.C.E., National Technical University of Athens.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
In this talk we will present an overview of ideas, methods and research results in multimodal spatio-temporal sensory processing with emphasis on audio-visual processing, fusion and learning as applied to problems of attention, video & speech technology, and human-robot interaction. We shall begin with a brief synopsis of related findings from audio-visual perception. Afterwards, emphasis will be given to problems of attention where we will present improved computational saliency models and algorithms for audio and visual salient event detection, followed by multimodal saliency estimation; this leads to efficient video summarization based on audio, visual, and text modalities. Finally, we will outline the application of some of the above ideas and methods to intelligent assistive and social robotics by focusing on one main goal: to provide multimodal sensory processing capabilities for detecting, analyzing and recognizing the human user actions. A major challenge where we show advancements is the distant recognition of gestural and verbal commands in the considered human - robot interaction context, as well as their cross -modal integration for improved performance.
More information and related papers can be found in http://cvsp.cs.ntua.gr, and http://robotics.ntua.gr.

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!