ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Πέμπτη, 24/05/2018   -   Γενικά
Ανακήρυξη υποψηφίων για τις θέσεις Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος

Το παρακάτω αρχείο αφορά την ανακήρυξη των υποψηφίων για τις θέσεις Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματός μας.
Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής από 09:00 μέχρι 16:00 την 30η Μαΐου 2018, ημέρα Τετάρτη και οι επαναληπτικές την 31η Μαΐου 2018, ημέρα Πέμπτη, στον ίδιο τόπο και κατά τις ίδιες ώρες.

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!