ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Πέμπτη, 17/05/2018   -   Ομιλίες
Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο:"Supporting interactive exploration of multidimensional database exploration", Patrick Marcel

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης των σεμιναρίων του τμήματος θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 16/5/2018 και ώρα 12:00 στην αίθουσα Σεμιναρίων του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, ομιλία με τίτλο "Supporting interactive exploration of multidimensional database exploration". Ομιλητής θα είναι ο κ. Patrick Marcel, Αssociate Professor, Computer Science Department, Université François Rabelais Tours.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Interactive Data Analysis consists in exploring and analyzing large datasets. It is conducted by analysts with diverse profiles, from expert statisticians to the so-called "data enthusiasts", and concerns a variety of data, from relational databases to text documents. The goal of the exploration is to extract meaningful information from the data to enrich one's knowledge.
To this day, there exists no principled approach for evaluating automatically the quality of an interactive exploration. The recent research activities lead at the University of Tours address the topic of the automatic evaluation of interactive explorations, with a particular emphasis on the evaluation of the user's competences.
This presentation gives an overview of these research activities, including the following aspects: user interest clustering in BI interactions, benchmarking OLAP explorations, and assessment of procedural knowledge acquisition through automatically learned models.

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!