ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Τετάρτη, 16/05/2018   -   Ομιλίες
Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο:"Utilizing Human Cognitive and Emotional Factors for User-Centered Computing", Prof. George Samaras

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης των σεμιναρίων του τμήματος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16/5/2018 και ώρα 12:00 στην αίθουσα Σεμιναρίων του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, ομιλία με τίτλο "Utilizing Human Cognitive and Emotional Factors for User-Centered Computing". Ομιλητής θα είναι ο καθηγητής κ. Γ. Σαμάρας, Department of Computer Science, University of Cyprus.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Intelligent interactive systems should not ignore the individuality of the user. The “one-size-fits-all” approach, especially in user interaction, is not appropriate when user satisfaction and acceptability is a primary goal. Each user has unique human cognitive processing styles and abilities. In addition, emotions change over time, which possibly affect the user’s cognitive state and the overall interaction process. Unsurprisingly, the users’ ability to control their emotions is another essential factor in adapting user interfaces, applications and data delivery.
How can an interactive system adapt to human cognitive and emotional factors with the aim to deliver a personalized and more usable interface? Is there a user interface to an application or system that is equally effective to all types of users? How can we place the human in the center of every day’s interaction and task activity?
This talk will present some approaches that our work at the DMAC Lab/SCRAT Group has addressed on how individual differences in human cognitive processing and emotional factors place the user in the center of every day interaction.

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!