ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Παρασκευή, 16/03/2018   -   Ομιλίες
Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο:"Perception for Humanoid Robot Locomotion and Manipulation in Complex Environments", Dimitrios Kanoulas, Ph.D.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης των σεμιναρίων του τμήματος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16/03/2018 και ώρα 12:00 στην αίθουσα Σεμιναρίων του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, ομιλία με τίτλο "Perception for Humanoid Robot Locomotion and Manipulation in Complex Environments". Ομιλητής θα είναι o κ. Δημήτρης Κανούλας, Department of Advanced Robotics, Istituto Italiano di Tecnologia.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Attaining animal-like locomotion and manipulation in uncertain environments with sparse foothold and handhold affordances is a largely open problem. New advancements in mechatronics and control have enabled robots with limbs to complete some impressive complex tasks, especially indoors. Moving outdoors, where reliable contacts with unstructured and uncertain environment surfaces are necessary, new perception and planning algorithms are required. This talk will focus on some of our latest perception results for rough terrain locomotion and object/tool manipulations, that were applied on three different robots: a small-size (RPBP), a half-size (COMAN), and a full-size (WALK-MAN) humanoid.

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!