ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Παρασκευή, 09/03/2018   -   Ομιλίες
Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο:"Benchmarking for Big Linked Data: the case of the HOBBIT Project", Irini Fundulaki

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης των σεμιναρίων του τμήματος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 09/03/2018 και ώρα 12:00 στην αίθουσα Σεμιναρίων του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, ομιλία με τίτλο "Benchmarking for Big Linked Data: the case of the HOBBIT Project". Ομιλητής θα είναι η κα. Ειρήνη Φουντουλάκη, Information Systems Laboratory, Ινστιτούτο Πληροφορικής, ΙΤΕ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
A key step towards abolishing the barriers to the adoption and deployment of Big Data is to provide both companies and academics with open benchmarking reports that allow them to assess the fitness of existing solutions for their purposes. However, achieving this goal demands: (a) the deployment of benchmarks on data that reflects reality within realistic settings, (b) the provision of corresponding key performance indicators (KPIs) and (c) the computation of comparable results on standardized hardware.
In this talk we are going to discuss the work done in the context of the H2020project HOBBIT (Holistic Benchmarking for Big Linked Data) - https://project-hobbit.eu/ - whose goals are the definition of industry-related benchmarks for tools that make use of Big Linked Data, the creation of a platform that runs on standardized hardware that can be used to have comparable results for algorithms and tools for the different steps of the Linked Data lifecycle. We are going to focus on the link discovery benchmarks developed in the context of the project that use real world spatial data (i.e., GPS traces) provided by company TomTom

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!