ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Πέμπτη, 15/02/2018   -   Φοιτητών
Ανακοίνωση για τα μαθήματα ΜΥΥ406 Ψηφιακή Σχεδίαση ΙΙ & ΜΥΥ402 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών_Διόρθωση Ορθή Επανάληψη

Το τρέχον εξάμηνο το μάθημα ΜΥΥ406 Ψηφιακή Σχεδίαση ΙΙ θα το παρακολουθήσουν ως υποχρεωτικό μόνο οι φοιτητές του 4ου εξαμήνου (ακαδ. έτος εισαγωγής 2016-2017).Οι φοιτητές μεγαλύτερων εξαμήνων μπορούν να το δηλώσουν ως μάθημα επιλογής με κωδικό μαθήματος ΜΥΕ039.
Οι φοιτητές του 4ου εξαμήνουδεν μπορούν να δηλώσουν το μάθημα ΜΥΥ402 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών.

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!