ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH


ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

 

Γενικά έγγραφα τμήματος

Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών (2017)
  uoi-computer Science
Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών (2017)
  uoi-computer Science
Οδηγός Σπουδών 2017-2018
  uoi-computer Science
Πρώτη έκδοση του 5ετούς προγράμματος σπουδών
  uoi-computer Science

 

Έγγραφα για μέλη ΔΕΠ

Υπόδειγμα Υ1: Υπόδειγμα πρακτικού εξέτασης για MSc (για την Εξεταστική Επιτροπή MSc)
  uoi-computer Science  uoi-computer Science
Φόρμα Δ2: Υπόδειγμα διαβιβαστικού ετήσιας έκθεσης προόδου Υ.Δ.
  uoi-computer Science  uoi-computer Science
Φόρμα Μ1: Διαβιβαστικό εξέτασης MSc (για την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών)
  uoi-computer Science
©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!