ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | uoi ΕΛΛΗΝΙΚΑ | uoi ENGLISH
Tuesday, 14/03/2017   -   Γενικά
University of Ioannina IEEE Student Branch - Arduino Workshop
University of Ioannina IEEE Student Branch - Arduino Workshop will be held on Monday 27/03/2017, 17:00. For join in https://goo.gl/forms/nAus3lsxYGz28ie13
©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!

©2010 DEPARTMENT OF style="font-size: 0.1px;">COMPUTER SCIENCE style="font-size: 0.1px;">& ENGINEERING style="font-size: 0.1px;">UNIVERSITY style="font-size: 0.1px;">OF style="font-size: 0.1px;">IOANNINA