ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | uoi ΕΛΛΗΝΙΚΑ | uoi ENGLISH
Saturday, 19/03/2016   -   Γενικά
1st Lyceum of Evosmos Thessaloniki Educational Visit
As part of their edycational visit at the University of Ioannina on Friday 18.03.2016, a group of students from 1st Lyceum of Evosmos in Thessaloniki visit the Computer Science & Engineering Department.
©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!

©2010 DEPARTMENT OF style="font-size: 0.1px;">COMPUTER SCIENCE style="font-size: 0.1px;">& ENGINEERING style="font-size: 0.1px;">UNIVERSITY style="font-size: 0.1px;">OF style="font-size: 0.1px;">IOANNINA