ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | uoi ΕΛΛΗΝΙΚΑ | uoi ENGLISH
Monday, 21/03/2016   -   Φοιτητών
New deadline for Courses Declaration, Spring Semester 2014-15

Announcement regarding the new deadline of Courses Declaration for the spring semester 2015-2016 for Undergraduate Studies. The period is from 07/03/2016 to 23/03/2015. The following document is in Greek.

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!

©2010 DEPARTMENT OF style="font-size: 0.1px;">COMPUTER SCIENCE style="font-size: 0.1px;">& ENGINEERING style="font-size: 0.1px;">UNIVERSITY style="font-size: 0.1px;">OF style="font-size: 0.1px;">IOANNINA