ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | uoi ΕΛΛΗΝΙΚΑ | uoi ENGLISH
Tuesday, 04/11/2014   -   Φοιτητών
Practical Training - Spring 2015
Practical Training - Spring 2015

Seminar about Practical Training for Spring Semester will be held on Wednesday 12/11/2014 at 12:00 in Seminar Hall of Computer Science and Engineering Department.

More Details: http://gpa.uoi.gr/
©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!

©2010 DEPARTMENT OF style="font-size: 0.1px;">COMPUTER SCIENCE style="font-size: 0.1px;">& ENGINEERING style="font-size: 0.1px;">UNIVERSITY style="font-size: 0.1px;">OF style="font-size: 0.1px;">IOANNINA